Avsnitt 19 – 10 december 2021

Livet i staden under 1600-talet

Claes Westling från Riksarkivet i Vadstena berättar om källor som kan beskriva människor, händelser, byggnader och yrkesliv i städerna i äldre tid. Han tar oss med på en vandring i 1600-talets Vadstena i ett samtal med Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund.

Musik: ES_As The Years Go By - Johannes Bornlof

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 19: Livet i staden under 1600-talet (pdf)

Gata i Vadstena

Foto: En gata i Vadstena, fotograf Claes Westling.

Avsnitt 18 – 25 oktober 2021

Livsöden i 1700-talets dödböcker

1700-talets sockenbor i Offerdal i västra Jämtland blev noggrant beskrivna efter sin död av prästen.

Jim Hedlund berättar om spännande människoöden baserat på anteckningarna i dödboken 1688-1799, i samtal med Martin Ahlström, bägge från Riksarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 18: Livsöden i 1700-talets dödböcker (pdf)

Uppslag från kyrkobok C2, Offerdals kyrkoarkiv, Riksarkivet i Östersund

Foto: Kyrkobok C2, Offerdals kyrkoarkiv, Riksarkivet i Östersund.

Avsnitt 17 – 10 september 2021

Predikare-Lena

Trots att det var förbjudet i lag vandrade Predikare-Lena runt i södra Sverige och predikade om sina syner och uppenbarelser under 1800-talets början. Hon fick stor publik men åkte hela tiden in och ut ur fängelser och hospital.

Anna Eklundh-Jonsson från Riksarkivet i Vadstena berättar i samtal med Jim Hedlund, Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 17: Predikare-Lena (pdf)

Musik: ES_Dimdans - Franz Gordon.

Äldre dokument från Vadstena hosptials arkiv, intagningshandlingar nr 192-195, 1808. Riksarkivet i Vadstena.

Bild: Vadstena hosptials arkiv, intagningshandlingar nr 192-195, 1808. Riksarkivet i Vadstena.

Avsnitt 16 – 18 juni 2021

Lort-Sverige

Följ med på hembesök i den ohygieniska misär som stora delar av befolkningen levde i ända fram till 1930-talet.

Carita Rösler djupdyker i jämtländska källor i samtal med Martin Ahlström från Riksarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 16: Lort-Sverige (pdf)

Äldre foto från Paul Wagenius arkiv, Riksarkivet i Östersund

Foto: Paul Wagenius arkiv, Riksarkivet i Östersund. Fotograf och motiv okänt.

Avsnitt 15 – 21 maj 2021

Ryssen kommer!

Vid slutet av det stora nordiska kriget anföll Ryssland Sveriges Östersjökust. Rysshärjningarna startade i Norrköping och slutade inte förrän man kommit så långt norrut som Piteå.

Mona Bergman vid Riksarkivet i Härnösand tar oss med på härjningarna 1721 i den norra delen av landet. Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund intervjuar.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 15: Ryssen kommer! (pdf)

Dekorativ bild föreställande ett äldre dokument med skrivstil

Bild: Utdrag från Enånger kyrkoarkiv, C:2, Riksarkivet i Härnösand.

Avsnitt 14 – 23 april 2021

Sockenlapparna - oumbärliga och utanför

I vissa delar av Norrland fanns under minst 200 år en yrkeskår som kallades sockenlappar. De var anställda av socknen för att utföra sysslor som bönderna inte ville göra själva och de stod längst ner på samhällsstegen. Vilka var de? Vad gick jobbet ut på? Hur blev man sockenlapp?

Arkivpedagog Mia Nilsson berättar i samtal med Martin Ahlström, bägge från Riksarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 14: Sockenlapparna - oumbärliga och utanför (pdf)

Utdrag ur Husförhörslängd från Bergs socken i Jämtland 1845-1843.

Bild: Husförhörslängd från Bergs socken i Jämtland 1845-1843. Riksarkivet i Östersund.

Avsnitt 13 – 29 mars 2021

En visa vill jag sjunga – om ett förfärligt mord...

I arkiv runtom i Sverige finns massor med visor och skillingtryck om sorgliga saker, människoöden och hemska brott. I arkiven finns också rättsmaterial och andra källor som visorna bygger på. Vi berättar om hur arkiven kan vara en tillgång för musiker som vill återskapa dessa läskiga händelser. Musikgruppen Triakel ackompanjerar med spår från sin skiva Händelser i Nord.

Medverkande: Jim Hedlund berättar i samtal med Martin Ahlström, Riksarkivet i Östersund. Musik av och med musikgruppen Triakel.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 13: En visa vill jag sjunga – om ett förfärligt mord...(pdf)

Bilden visar Långåvisan från Folkskollärare Olof Janssons arkiv, Riksarkivet i Östersund och Fångrulla från Fångvårdsstyrelsens arkiv, Riksarkivet.

Bild: Långåvisan från Folkskollärare Olof Janssons arkiv, Riksarkivet i Östersund. Fångrulla från Fångvårdsstyrelsens arkiv, Riksarkivet.

Avsnitt 12 – 26 februari 2021

När hela Sverige skulle vaccineras 1810

Första gången alla svenskar skulle vaccineras mot ett dödligt virus var 1810 då smittkopporna härjade. Vilka problem hade man att brottas med då? Hur gick det till i praktiken? Kanske finns det något att lära för dagens vaccinsamordnare?

Mia Nilsson berättar i samtal med Martin Ahlström från Riksarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 12: När hela Sverige skulle vaccineras 1810 (pdf)

Omslag till Handbok för vaccinatörer, utgiven av Kongl. Medicinalstyrelsen. Riksarkivet i Östersund.

Bild: Handbok för vaccinatörer, utgiven av Kongl. Medicinalstyrelsen. Riksarkivet i Östersund.

Avsnitt 11 – 1 februari 2021

Här ska ingen stryka omkring...

År 1885 kom en ny Lösdriverilag den skulle se till att minska den stora ökning av lösdrivare som man sa "strök land och rike kring". Den som blev omhändertagen för lösdriveri riskerade att hamna på tvångsarbetsanstalt i upp till tre år. Men vilka var det man ansåg vara lösdrivare?

Jim Hedlund , Riksarkivet i Östersund berättar i samtal med Martin Ahlström om fenomenet "lösdriveri" som en gång i tiden betecknades som olagligt.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 11: Här ska ingen stryka omkring... (pdf)

Bild föreställande stadsfiskalen i Östersund Arkiv, volym AIII:2 Lösdrifvareprotokoll 1891–95. Riksarkivet i Östersund.

Foto: Stadsfiskalen i Östersund Arkiv, volym AIII:2 Lösdrifvareprotokoll 1891–95. Riksarkivet i Östersund.

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jim Hedlund