Avsnitt 10 – 21 december 2020

En häst, 144 klädnypor och en flaska sämre rom

Bouppteckningar är fantastiska källor till vårt kulturarv. De ger inblickar i livsvillkor, vad människor ägde av möbler, prylar, böcker, husdjur, kläder och pengar. Följ med bakom kulisserna i flera svenska hem, hos både fattig och rik, genom 400 år.

Mona Bergman från Riksarkivet i Härnösand berättar i samtal med Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 10: En häst, 144 klädnypor och en flaska sämre rom (pdf)

Bild föreställande bouppteckning från Härnösands rådhusrätt 1790

Foto: Bouppteckning från Härnösands rådhusrätt 1790.

 

Avsnitt 9 - 26 nov 2020

Källor till sinnessjukvårdens historia - exemplet Frösö sjukhus

Frösö sjukhus öppnade 1915 som en del av den statliga sinnessjukvården. Avsnittet handlar om livet innanför väggarna - patienter, personal och behandlingar.

Fil dr och arkivarie Sara Grut berättar i samtal med Jim Hedlund, bägge från Riksarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 9: Källor till sinnessjukvårdens historia - exemplet Frösö sjukhus (pdf)

Bild från dagrum på avdelning 7, Frösö sjukhus

Bildtext: Frösö sjukhus, dagrum på avdelning 7. Bild: Jamtlis bildarkiv.

Relaterade länkar

Avsnitt 8 - 9 nov 2020

Att sitta i stocken och skämmas

”Att sitta i stocken och skämmas” var ett skamstraff som delades ut av sockenstämman om man brutit mot ordningsregler och uppfört sig illa. Om man är intresserad av sina förfäders rötter och hur deras samhälle fungerade är sockenstämmoprotokollen helt fantastiska. De finns från 1600-talet fram till 1862 då kommunerna etablerades.

Arkivpedagog Jim Hedlund berättar i samtal med Martin Ahlström, Riksarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Bild föreställande stupstock och kyrka på Jamtli

Bildtext: Stupstock och kyrka på Jamtli. Foto: Riksarkivet i Östersund.

Avsnitt 7 - 19 okt 2020

Sjömansrullan berättar

Sverige var länge en sjöfartsnation. Sedan 1700-talet fördes anteckningar om fartygen och manskapet i sjömansrullor som man hade med sig på resorna runt jorden. Mona Bergman från Riksarkivet i Härnösand tar oss med ut på havet med sjömansrullorna som källa, i samtal med Jim Hedlund Riksarkivet i Östersund.

Bilder: Sjömanshuset i Härnösand, volym EIII:22, porträtt av kapten Fahlman, Länsmuseet Västernorrland.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 7: Sjömansrullan berättar (pdf)

Bild föreställande sjömansrulla och porträtt av kapten Fahlman.

Avsnitt 6 - 24 sept 2020

Idas dagbok från 1905

Ida Larsson var 12 år när hon fick en dagbok i julklapp året 1904. I den skrev hon under året 1905. Dagboken ger en unik inblick i hennes vardagsliv i Östersund – vi får följa med på tågresor, till tandläkaren, på Sveriges första Barnens dags-arrangemang, och vi får en glimt av unionsupplösningen med Norge...

Mia Nilsson berättar i samtal med Martin Ahlström från Riksarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 6: Idas dagbok från 1905 (pdf)

Bild till poddavsnittet Idas dagbok från 1905

Avsnitt 5 - 4 sept 2020

Kärleksmagi Anno 1701

Pigan Märeta i Ragunda blir utsatt för en magisk besvärjelse som får henne att gifta sig mot sin egen vilja med husbondens son. När allt uppdagas drar hon de skyldiga inför rätten och kräver skilsmässa.

Jim Hedlund berättar i samtal med Martin Ahlström om detta ovanliga rättsfall och vi får veta mer om "magikern" dragon Broman och hans "slemma konster".

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, domböcker och landstingsprotokoll, ht 1702, AI:23b.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Bild till poddavsnittet Kärleksmagi Anno 1701l

Avsnitt 4 - 8 juli 2020

Lapp-Gunnil och förbannelsen

Hösten 1665 dömdes Gunilla Jonsdotter, Lapp-Gunnil kallad, till döden för att ha kastat en förbannelse (lappgand) på kyrkoherde Adami Klangundius i Undersåker, som ledde till hans död. Hon nekade till brottet.

I rättegångsprotokollen rullas en dramatisk historia upp som berättar om ett samiskt levnadsöde, folktro, svart magi, skvaller och förtal, och ger en levande beskrivning av 1600-talets råa rättspraxis. Hur gick det för Gunilla?

Lyssna på ett spännande poddavsnitt med Mia Nilsson som berättar i samtal med Martin Ahlström, Landsarkivet i Östersund.

Historien i original finns i Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, Domprotokoll vol. A I:6, fol. 39r-40v, Landsarkivet i Östersund.

En avskrift av protokollet är gjort av Jämtlands läns fornskriftsällskap http://www.fornskrift.se/Avskrifter/Undersaker_1649-1690_rev.pdf sid 40.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 4: Lapp-Gunnil och förbannelsen (pdf)

Bild från Domprotokoll i Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv

Avsnitt 3 - 17 juni 2020

Wilhelm Sköld - och den fantastiska universalsmörjelsen

En smörjelse som kan bota alla tänkbara sjukdomar och till och med dåligt humör - låter det för bra för att vara sant? Det tyckte i alla fall läkare och apotekare i Östersund 1894. De drog salvans ägare, Wilhelm Sköld in för rätta och ärendet startade till sist diskussioner i riksdagen.

Rättegångsprotokollen berättar historien om den nytänkande hälsoivraren och bankmannen Wilhelm Sköld och hans fantastiska universalsmörjelse. Källorna kastar också ljus över den medicinska debatten i Sverige i en brytningstid. Källa: Östersunds Rådhusrätt dombok 1894 AIb:15, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund.

Medverkande:
Arkivpedagog Jim Hedlund berättar i samtal med arkivarie Martin Ahlström från Landsarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)


Avsnitt 2 - 20 maj 2020

Stoppa smittan! - allmänna råd under pesten 1710

Under åren 1710-13 drabbades Sverige för sista gången av en stor pestepidemi. Storstäderna drabbades värst, och i Stockholm dog ca en fjärdedel av invånarna. Regeringen (rådet) utfärdade en tryckt förordning med regler för hur man skulle bete sig för att hindra smittspridningen. Nog känns många tankegångar igen i dagens försök att stoppa Covid-19?

Medverkande:
Arkivpedagog Mia Nilsson berättar i samtal med arkivarie Martin Ahlström från Landsarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Bild på omslaget till tryckt förordning med allmänna råd under pesten 1710

Avsnitt 1 - 6 maj 2020

Spanska sjukan sedd genom en 12-årig pojkes dagbok

Spanska sjukan var den svåraste pandemi som drabbade Sverige under 1900-talet och Norrlands inland var extra utsatt. Den 12-årige pojken Carl Karlsson Norheden i Lockne utanför Östersund skrev en dagbok under den här perioden som skildrar sjukdomens framfart och samhällsutvecklingen i stort. Arkivpedagog Jim Hedlund låter dagboken berätta.

Medverkande:
Arkivpedagog Jim Hedlund och arkivarie Martin Ahlström vid Landsarkivet i Östersund.

Information om arkivet finns i Nationell Arkivdatabas (NAD)

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Bild föreställande familjen Karlsson Norheden samt Karls dagbok

Fotografi av familjen Karlsson i Lockne 1918. Längst bak till höger står den 12-årige Carl Karsson.

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jim Hedlund