Måndagar mellan kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen.
Underhållsarbetet kan påverka såväl webb som formulär och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Här kan du beställa uppgifter och kopior ur våra arkiv. Beställningsformulären är grupperade efter ämne. Om inget av dem passar in på din fråga så använd formuläret för övriga frågor. Ett arbete med att uppdatera Riksarkivets beställningsformulär pågår och beräknas vara färdigt under våren 2022.

 

Legala ärenden, uppgifter ur Svenska kyrkans kyrkoarkiv

Släktutredning till och med 30 juni 1991

Utdrag ur Svenska kyrkans folkbokföring till och med 30 juni 1991

Utdrag ur Svenska kyrkans kyrkobokföring mellan 1 juli 1991 och 31 december 1999

 

Personforskning, släktforskning

Person-/släktforskning, allmänt

Personefterforskning, utländsk bakgrund

 

Arbete och värnplikt

Värnplikt för personer födda 1865-1954

Värnplikt för personer födda 1955 eller senare (Plikt- och Prövningsverket)

Tjänstematrikel

Inkomsttaxering till och med taxeringsår 1990 (inkomstår 1989)

 

Bouppteckning

Bouppteckning fram till 31 december 1979

Bouppteckning mellan 1 januari 1980 och 30 juni 2001

Bouppteckning upprättad efter 1 juli 2001 (Skatteverket)

 

Domstol och polis

Säkerhetspolisens arkiv

Övriga beställningar från domstols- och polisarkiv

 

Fastigheter

Fastighetstaxering

Lagfart, inteckning, avtalsservitut

 

Fordon

Fordonsuppgifter år ca 1907 - 1972

Fordonsuppgifter år 1972 - 1994

 

Heraldik

Heraldiskt vapen

 

Om inget av ovanstående webbformulär stämmer med din fråga

Övriga frågor