Måndagar mellan kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen.
Underhållsarbetet kan påverka såväl webb som formulär och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Här kan du beställa uppgifter och kopior ur Riksarkivets olika arkivbestånd. Beställningsformulären är grupperade efter ämnesområden. Om inget av dessa formulär passar in på din fråga eller ämne, kan du kontakta oss via formuläret Övriga frågor.

 

Legala ärenden, uppgifter ur Svenska kyrkans kyrkoarkiv

Släktutredning till och med 30 juni 1991 NYTT

Utdrag ur Svenska kyrkans folkbokföring till och med 30 juni 1991 NYTT

Utdrag ur Svenska kyrkans kyrkobokföring mellan 1 juli 1991 och 31 december 1999 NYTT

 

Personforskning, släktforskning

Person-/släktforskning, allmänt NYTT

Personefterforskning, utländsk bakgrund

 

Arbete och värnplikt

Värnplikt för personer födda 1865-1954

Värnplikt för personer födda 1955 eller senare (Plikt- och Prövningsverket)

Tjänstematrikel NYTT

Inkomsttaxering till och med taxeringsår 1990 (inkomstår 1989) NYTT

 

Bouppteckning

Bouppteckning fram till 31 december 1979 NYTT

Bouppteckning mellan 1 januari 1980 och 30 juni 2001 NYTT

Bouppteckning upprättad efter 1 juli 2001 (Skatteverket)

 

Domstol och polis

Säkerhetspolisens arkiv

Övriga beställningar från domstols- och polisarkiv

 

Fastigheter

Fastighetstaxering NYTT

Lagfart, inteckning, avtalsservitut

 

Fordon

Fordonsuppgifter år ca 1907 - 1972

Fordonsuppgifter år 1972 - 1994

 

Heraldik

Heraldiskt vapen

 

Om inget av ovanstående webbformulär stämmer med din fråga

Övriga frågor