Kungl. Hovstaterna

 

RiksmarskalkämbetetRiksmarskalksämbetet

Riksmarskalksämbetet leds av riksmarskalken som inför statschefen svarar för hovförvaltningens arbete.
Vapnet blasoneras (beskrivs i heraldiska termer) som stora riksvapnet med vapenmantel och lagt över två med kunglig krona krönta, korslagda marskalksstavar av purpur beströdda med öppna kronor av guld.

Se bilden tydligare!

 

 

Försvarsmakten

Livgardet, standarLivgardet

Livgardets dragoner (K 1) emottog 1995 sitt standar med stora riksvapnet och frånsidan fylld av namn på de slag där regementet deltagit segerrikt. RA har nu levererat en digitaliserad modellritning som underlag för tillverkning av kopior.

Se bilden tydligare!

 

Särskilda operationsgruppen, SOGUtbildningstecken för SOG

Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmakten.

Se bilden tydligare!

 

Övriga

DrabbningsdivisionenDrabbningsdivisionen

Drabbningsdivisionen är en kamratförening av flottister som tjänstgjort i Adenviken. Vapnet blasoneras: I rött fält en stråle av silver upp mot sinister åtföljd ovan av en lyra och nedan av en spetsig trekant, bägge av guld. Skölden krönt  med en sjökrona och lagd över ett ankare av guld.

Se bilden tydligare!

 

© Riksarkivet

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko