Myndigheter

 

Helsingborgs tingsrättHelsingborgs tingsrätt

I fält av silver en från en uppskjutande, genomgående, krenelerad mur uppskjutande borg med krenelerad kärna med en spetsig med ett utböjt kors krönt tornhuv, allt rött, samt däröver en röd ginstam belagd med en balansvåg av silver. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Växjö tingsrättVäxjö tingsrätt

I fält av silver en från en av en vågskura bildad stam och däröver en naturfärgad bild av S:t Sigfrid, stående, klädd i röd klädnad och med gloria av guld samt hållande i högra handen en kräkla och i vänstra en kyrka samt däröver en blå ginstam belagd med en balansvåg av silver. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Länsrätten i Kronobergs länLänsrätten i Kronobergs län

I fält av guld ett på ett grönt treberg stående, upprest, rött lejon med blå beväring, vilket med båda framtassarna håller ett stolpvis ställt, rött armborst med svart båge och pil av silver. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en nyckel och ett svärd i kors, båda av guld..

Se bilden tydligare!

 

Varbergs tingsrättVarbergs tingsrätt

I fält av silver en blå bjälke belagd med en krönt leopard av silver med röd beväring; bjälken åtföljd ovan av en balansvåg och fältet nedan bestrött med hjärtan, allt blått. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Hovrätten över Skåne och BlekingeHovrätten över Skåne och Blekinge 

I kluvet fält av rött och blått en inböjd spets av guld belagd med en blå balansvåg; spetsen åtföljd dexter av ett avslitet krönt griphuvud och sinister av en ek med tre kronor uppträdda på stammen, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

KriminalvårdenKriminalvården

I blått fält ett från sinister respektive dexter framkommande nyckelax av guld respektive silver, det senare nedåtvänt. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Stiftelser

 

Lunds domarakademi - vapenLunds domarakademi

I fält av guld en upprest röd grip med blå krona och blå beväring, hållande i höger klo en fackla och i vänster en balansvåg, allt rött.

Se bilden tydligare!

 

Lunds domarakademi - sigillVapenbilden används även i Lunds domarakademis sigill.

Se bilden tydligare!

 

Akademier

 

Kungl. VitterhetsakademienKungl. Vitterhetsakademien

Flagga

Se bilden tydligare!

 

© Riksarkivet. Gäller samtliga illustrationer.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko