bokst_DSTexterna utges vetenskapligt i bokserien Svenskt Diplomatarium (Diplomatarium Suecanum). Avsikten är att göra de svårlästa medeltida texterna lättillgängliga. Detta innebär att de förses med en klargörande innehållssammanfattning på modern svenska och att alla förkortningar skrivs ut. Dessutom kompletteras texteditionerna med historiska kommentarer samt text- och källkritiska noter.

Diplomatariets häften kan beställas via Riksarkivets webbutik.

Nytt och aktuellt på Diplomatariet

Det medeltida Sverige har utkommit med ett nytt häfte (maj 2015): Christian Lovén, Det medeltida Sverige. 4, Småland. 6, Ydre härad. Läs mer genom att klicka på fliken Det medeltida Sverige i menyn till vänster!

Det senaste häftet av Svenskt Diplomatarium / Diplomatarium Suecanum med breven från 1379 utkom i november 2014.

Diplomatariets bibliotek och arkiv

På diplomatarieredaktionen finns en omfattande dokumentation om medeltidsbreven. Dels har redaktionen ett referensbibliotek, dels finns stora samlingar av arbetspapper, register och fotokopior. Biblioteket är specialiserat på (nordisk) medeltidshistoria och urkundsutgivning. Det är primärt ett referens- och arbetsbibliotek för redaktörerna vid Diplomatariet.

Svenskt Diplomatariums bibliotek är stängt på grund av en omfattande ombyggnation av Riksarkivet i Marieberg. Kontakta personal på Diplomatariet för mer information.

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)

I SDHK finns uppgifter om över 40.000 svenska brev eller brev rörande Sverige samlade. De brevtexter som hittills har tryckts i Svenskt Diplomatariums huvudserie (till 1379) och i sidoserien gällande åren 1401-1420 återfinns också i databasen. Mer information om SDHK nås via Digitala resurser i menyn till vänster.

Det medeltida Sverige (DMS)

Det historiska forskningsprojektet Det medeltida Sverige finansieras sedan 2012 av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond men har sin organisatoriska hemvist på Riksarkivet. Arbetet utförs av en särskild forskningsgrupp inom enheten Svenskt Diplomatarium. Se länk i menyn till vänster!

 

Ansvarig för sidan/ kontakt
Sara Risberg
Sidan publicerad: 2013-04-16 | Sidan senast uppdaterad: 2016-05-10