Vimpeln är avsedd att pryda flaggstången då flaggning inte sker och får vara hissad dygnet runt. Lagen saknar föreskrifter om vimpelns färger, men det är givet att dess färger bör överensstämma med flaggans. Vimpelns längd bör vara en tredjedel av flaggstångens höjd, det vill säga en vimpel på en 12 meter hög flaggstång bör vara 4 meter lång.
 
När vimpeln är hissad ska det blåa fältet vara uppåt. En så kallad korsvimpel är inte godkänd och är även historiskt felaktig - avstå från användning.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko