Vägledningar

Läs om pedagogiskt material här

Krigsarkivets kart- och ritningssamlingar

Flyttbestyr

Krigsarkivet kommer ca 2020-2021 att flytta till Arninge och samlokaliseras med Riksarkivet övriga enheter där. Redan nu pågår förberedelsearbeten bakom kulisserna. När inflyttningsdatum närmar sig är det ofrånkomligt att flyttbestyren även kommer att börja påverka våra besökare. Arkivbestånd kommer att bli otillgängliga vissa perioder.

Utställningar

I besökarnas pausrum finns en fast utställning, som vill visa hur Krigsarkivets samlingar kan användas i olika syften. Tillfälliga små utställningar sätts ut i samband med arrangemang eller som "Månadens dokument".

Månadens dokument 
Guidad tur på Arkivens dag

Visning av Krigsarkivet

En visning innebär en guidad tur där vi passar på att visa några godbitar ur samlingarna. Vi försöker även så gott det går att skräddarsy visningen efter er grupps önskemål. Fyra gånger per år har vi öppna visningar då vem som helst kan ansluta. Datumen hittar du under Arrangemang.

Övriga visningar bokas i förväg och man bör vara en grupp på mellan 6 och 25 personer. Det är gratis på dagtid för utbildningsinstitutioner och våra kontaktmyndigheter, samt på våra öppna visningar. I övrigt följer vi Riksarkivets prislista.

Intresseanmälan kan du göra via e-post.

Beroende på vilket intresseområde gruppen har visar vi till exempel:

- släktforskningens källor som rullor, torpsyner, soldatkontrakt, pensionshandlingar
- Krigsarkivets unika samlingar av handritade kartor och ritningar
- handlingar som speglar eller rent av spelat roll i den svenska militärhistorien.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Bo Berg