Visningar och studiebesök

Vi hälsar föreningar, universitet/högskolor, gymnasier och andra intresserade grupper välkomna att boka visningar och studiebesök. Kontaktperson: Karin Borgkvist Ljung, tfn. 010-476 71 22, e-post: karin.borgkvist[at]riksarkivet.se

 Avgifter och priser

Marieberg_visning 

Karin Borgkvist Ljung visar dokument ur Riksarkivets arkivsamlingar. Foto: Emre Olgun


Föreläsningar

Vi arrangerar föreläsningar och seminarier i Marieberg. Mer information hittar du under arrangemang.

 

Åsa Karlsson föreläser om Karl XII. Foto: Emre Olgun


Utställningar

I samband med Riksarkivet Mariebergs öppet hus den 29 oktober premiärvisades utställningen ”Huru länge skall dessa otäcka tidningar få fortsätta?"

Tryckfrihetsutställning MAR 2016

Utställningen handlar om tryckfrihet från 1700-tal till 1900-tal. Den belyser polisarbetet ute i fält, konfiskeringsarbetet, granskningen av tryckta alster och domstolarnas agerande. Dessutom visas ett antal för yttrandefrihetens historia viktiga dokument i original, som tryckfrihetsförordningarna från 1766 och 1812.

Utställningen visas från den 29 oktober 2016 fram till och med den 28 februari 2017.


I anslutning till föreläsningssalen finns även en utställning om kyrkoritningar, som är förvarade i Riksarkivet. Det är en miniutställning med fem exempel på ritningsförslag från församlingar/domkapitel och de senare av Kungl. Maj:t fastställda ritningarna till samma kyrka. På Riksarkivet i Marieberg finns det ritningar till 2356 svenska och 129 finska kyrkor från 1700-talets mitt till 1917 för de svenska och till 1807 för de finska.

Kalajoki 1776
Förslagsritning till Kalajoki kyrka i norra Österbotten år 1776.


Under arrangemang finns tidigare utställningar presenterade.


Varje månad publicerar vi ett nytt Månadens dokument på vår hemsida.
 

Kartan föreställer Dyreberg, Bolstad socken i Dalsland. Foto: Emre Olgun


Arkivens dag 

Arkivens dag infaller alltid den andra lördagen i november varje år. I programmet ingår bland annat visningar av magasin, utställningar, föreläsningar och försäljning av Riksarkivets böcker. Se gärna mer här: Arkivens dag  

Ansvarig för sidan/ kontakt
Thomas Lundgren
Sidan publicerad: 2013-07-02 | Sidan senast uppdaterad: 2016-02-25