Tre frågor

Vi stiftar bekantskap med en av besökarna i vår läsesal!

 Axel Byström

Hej, vem är du och vad forskar du om?

Jag heter Axel Byström och jag forskar inte, mitt jobb är att digitalisera arkivhandlingar för Arkiv Digital. Jag scannar alltså gamla dokument så att de sedan kan laddas upp på internet.

Vilken nytta har du haft av Riksarkivet Arninge?

Jag har jobbat en del med Statistiska Centralbyråns register över Stockholm från 1940.

Kan du dela med dig av något särskilt spännande du hittat under ditt arbete?

Det är spännande att hantera gamla arkivhandlingar. Vid ett tillfälle arbetade jag med en volym från 1712, det var intressant trots att dokumenten handlade om lån och transaktioner.

Visningar och studiebesök

Arninge_36_mindre 

Vi tar emot grupper för visningar av våra arkiv och vår verksamhet. Vi kan erbjuda allmänna visningar av arkivmaterial, introduktion till släktforskning eller hur man söker historiska kartor.

För skolor och universitet kan vi också erbjuda specialvisningar och introduktion till hur man söker i arkiv.

Läs om pedagogiskt material här.

För mer information eller för att boka visning maila forskarexpeditionen.arn@riksarkivet.se.

Visningar

Kontakta gärna Riksarkivet Arninge vid intresse för visningar forskarexpeditionen.arn@riksarkivet.se .

Avgifter och prislista

Arkivens dag

Arkivens dag är ett nationellt evenemang som alltid infaller den andra lördagen i november. Då erbjuder vi program med guidade visningar av magasin och med exempel ur våra arkiv, utställningar, och introduktion till släktforskning.

Arkivens dag

Ansvarig för sidan/kontakt 
Julia Lindkvist