Tre frågor

Vi stiftar bekantskap med en av besökarna i vår läsesal!

Isabelle_Dussauge

Hej, vem är du och vad forskar du om?

Isabelle Dussauge fick frågan när hon satt och fyllde i beställningsblanketter för arkivhandlingar i expeditionen i Arninge. ”Mitt nuvarande forskningsprojekt i medicinhistoria handlar om hur foster kom att användas i den tidiga virusforskningen i Sverige under 1950 och 1960-talen. En period då ämnet var forskningscentrerat men ännu inte kommersiellt framgångsrikt. Hur fick man tag på foster? Hur hanterade sjukhuset dödfödda foster? Var de kvinnor som beviljades abort informerade om vad fostren skulle komma att användas till? Detta är exempel på några frågeställningar som jag försöker få svar på.”

Vilken nytta har du haft av Riksarkivet i Arninge?

”För mitt forskningsprojekt är det oumbärligt då arkiven som handlar om virusforskning finns i Arninge, särskilt Statens bakteriologiska forskningslaboratorium men även andra statliga arkiv. Men ibland kan det gå lite snett, som idag då jag missade stiga av vid rätt hållplats och nästan hamnade i Åkersberga istället!”

Kan du dela med dig om något särskilt du hittat?

”Även om ämnet är komplicerat och frågeställningen svår var det när jag läste en brevväxling som synliggjorde dem som senare visade sig vara viktiga för upptäckter inom virusområdet som berörde mig mycket. Historien kom närmare, på ett annat sätt än det gör om man bara läser protokoll eller publicerade forskningsrapporter. Förhoppningsvis kommer mitt bidrag, som ingår som en del i en större publikation, ut nästa år eller året därpå.”
 

Arninge_36_mindre
 

Visningar och studiebesök

Vi tar emot grupper för visningar av våra arkiv och vår verksamhet. Vi kan erbjuda allmänna visningar av arkivmaterial, introduktion till släktforskning eller hur man söker historiska kartor.

För skolor och universitet kan vi också erbjuda specialvisningar och introduktion till hur man söker i arkiv.

Läs om pedagogiskt material här.

För mer information eller för att boka visning maila forskarexpeditionen.arn@riksarkivet.se.

Visningar

Kontakta gärna Riksarkivet Arninge vid intresse för visningar forskarexpeditionen.arn@riksarkivet.se .

Avgifter och prislista

Arkivens dag

Arkivens dag är ett nationellt evenemang som alltid infaller den andra lördagen i november. Då erbjuder vi program med guidade visningar av magasin och med exempel ur våra arkiv, utställningar, och introduktion till släktforskning.

Arkivens dag

 

Ansvarig för sidan/ kontakt
Julia Lindkvist
Sidan publicerad: 2013-07-02 | Sidan senast uppdaterad: 2016-04-06