Riksarkivets studentintroduktion i Täby

Välkommen till Riksarkivet/Krigsarkivet i Täby!

Introduktionen riktar sig till dig som saknar tidigare erfarenhet av arkiv, men som vill använda originalkällor för ditt uppsatsskrivande. Vi ger dig en kort genomgång av hur arkiven fungerar, hur man söker och får fram information.

Till anmälan

Olika format 

Fotograf Emre Olgun

Riksarkivet och Kungliga biblioteket (KB) erbjuder under höstterminen studenter en introduktion till sina samlingar. Vi lär studenterna att hitta olika typer av källor till projekt och uppsatser, vilket öppnar för möjligheten att ifrågasätta och skapa perspektiv på historien och samtiden.

Riksarkivet är den arkivmyndighet som förvarar de statliga myndigheternas originalhandlingar, från 1500-talet till idag. Här finns även arkiv efter enskilda personer, nationella föreningar och organisationer. I Stockholm förvaras främst äldre material, i Täby det mer moderna samt Krigsarkivets handlingar.

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, med uppdrag att samla in, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige – från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program, kartor och bilder.

Introduktion till respektive institutions verksamhet och samlingar hålls vid fyra tillfällen. Mer information och anmälningsformulär finns på respektive institutions webbplats:
 
18 september klockan 10.00 på KB, Humlegården i Stockholm
24 september klockan 10.00 på Riksarkivet/Krigsarkivet i Täby
2 oktober klockan 10.00 på KB, Humlegården i Stockholm
10 oktober klockan 10.00 på Riksarkivet i Stockholm
Observera att antalet platser är begränsat.

Vid frågor om evenemanget på Riksarkivet, kontakta: kristina.eriksson@riksarkivet.se
Vid frågor om evenemanget på KB, kontakta: anna-karin.lundgren@kb.se


KB och RA loggor

www.kb.se
www.riksarkivet.se

Tid och plats
Tis 24 sep 2024

Kl: 10:00 - 11:00

Täby (Arninge-Krigsarkivet)


Arrangör: Riksarkivet i Täby, Mätarslingan 17
Se alla arrangemang