Bygdesamer från kust till kust

Ann Kristin Solsten, Gaaltije, berättar om två fastboende samefamiljers liv och leverne i Jämtland vid mitten av 1800-talet.

Det är inte alla samer som har varit nomadiserande och haft renen som levebröd. Fastboende samer levde bland annat av jakt, fiske, hantverk och handel och de var ofta specialister på slakt, skinnarbeten och folkmedicin. Här möter vi två fastboende samefamiljer vid mitten av 1800-talet med band till Alsen, Oviken och Myssjö i Jämtland men även till Tröndelag.

Bygdesamer från kust till kust 

Foto: Stiftelsen Fjällgårds arkiv, Undersåker – Föreningsarkivet i Jämtlands län

 

Du kan följa föreläsningarna på plats i Rentzhogsalen på Jamtli, digitalt hemifrån eller via lokala mötesplatser. Se länk här


Föredraget ingår i serien "After work" som sker i samarbete med Jamtli (Jämtlands läns museum) och Föreningsarkivet i Jämtlands län.

Tid och plats
Tors 30 nov 2023

Kl: 13:00

Digitalt


Pris: Kostmadsfritt
Arrangör: Riksarkivet i Östersund, Jamtli (Jämtlands läns museum) och Föreningsarkivet i Jämtlands län
Se alla arrangemang