Judarnas historia i Sverige – och källorna till den

Carl Henrik Carlsson berättar mer om källorna till judarnas historia. Föredraget bygger dels på föreläsarens översiktsverk Judarnas historia i Sverige, dels på hans arkivguide Källor till judarnas historia i Sverige.

Judar har sedan 1770-talet fått bo permanent i Sverige utan att behöva konvertera. För den som vill forska själv om någon aspekt av denna historia finns åtskilligt material bevarat ibland annat församlingsarkiv och olika statliga arkiv.

Föredraget bygger dels på föreläsarens översiktsverk Judarnas historia i Sverige (Natur & Kultur 2021) som nominerades till såväl Augustpriset som Stora fackbokspriset, dels på hans arkivguide Källor till judarnas historia i Sverige (Riksarkivet 2022).

Carl Henrik Carlsson är fil. dr. i historia, forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, tidigare även anställd vid Svenskt biografiskt lexikon och Riksarkivet.
Tid och plats
Tis 21 mar 2023

Kl: 17:30 - 18:30

Uppsala
Föreläsningssalen, plan 3


Arrangör: Riksarkivet Uppsala
Se alla arrangemang