Det medeltida Sverige – källor till bebyggelsen i Uppland

Det medeltida Sverige (DMS) är en vetenskaplig bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige. Hanna Källström berättar om hur Det medeltida Sverige arbetar och ger exempel från Uppland.

Det medeltida Sverige (DMS) är en vetenskaplig bokserie som kartlägger den medeltida  bebyggelsen i Sverige. Syftet är att tillgängliggöra källmaterialet och visa gårdar och byar som fanns och vilka ägarna var. Hela 26 böcker har givits ut sedan starten 1972.

I föredraget kommer Hanna Källström att berätta om hur Det medeltida Sverige arbetar och ge specifika exempel från Uppland – i synnerhet de områden hon själv har arbetat med, nämligen Lagunda och Åsunda härader samt Enköpings stad. Hanna Källström är teol. dr. och sedan 2012 verksam på Riksarkivet som redaktör för den vetenskapliga bokserien Det medeltida Sverige.

Tid och plats
Tis 29 aug 2023

Kl: 17:30 - 18:30

Uppsala
Föreläsningssalen, plan 3


Arrangör: Riksarkivet Uppsala
Se alla arrangemang