Bokpresentation: Liv i rörelse – Göteborgs befolkning och arbetsmarknad 1900-1950

Hur såg människors levnadsbanor ut i industristaden Göteborg under första hälften av 1900-talet? Under föredraget berättar författarna till boken Liv i rörelse mer om ämnet.

Hur såg människors levnadsbanor ut i industristaden Göteborg under första hälften av 1900-talet? Under föreläsningen presenteras boken Liv i rörelse av författarna, forskarna Christer Lundh, Tobias Karlsson, Malin Nilsson och Stefan Öberg, som har följt ett slumpmässigt urval av män och kvinnor i Göteborg och studerat deras rörelser genom livets faser, mellan bostäder, arbetsplatser och yrken. Det handlar om stora händelser i vanliga människors liv under den tidsepok då mycket av det moderna samhället formades.

OBS obligatorisk anmälan på grund av begränsat antal platser. Du bokar plats genom att maila ditt namn till bokning.gla@riksarkivet.se senast kl 12 den 2 juni.

Bokomslag Liv i rörelse – Göteborgs befolkning och arbetsmarknad 1900-1950 

Tid och plats
Tors 02 jun 2022

Kl: 18:30 - 19:15

Göteborg
Hörsalen, Arkivgatan 9


Arrangör: Riksarkivet Göteborg
Se alla arrangemang