I tapetmakerskornas spår: Om konsten att hitta kvinnor i arkiven

Mia Skott berättar om sin forskning med fokus på tapetmakerskor från 1700-talets mitt.

Allt började med en ledtråd i en privat samling på Kungliga biblioteket. Den lockade ner historikern Mia Skott i Riksarkivets och många andra arkivs djup. Där har hon i många år letat efter källor om tapetmakerskor från 1700-talets mitt. Likt en detektiv har hon pusslat ihop kvinnornas spår, som resulterat i en överraskande bild av deras liv och verksamhet. Om denna resa berättar Mia om i detta föredrag. Boken Tapetmakerskor – Självständiga yrkeskvinnor i 1700- talets Stockholm kom i mars 2022 (Stockholmia).

Mia Skott är historiker, författare och föreläsare och arbetar nu på Uppsala stadsarkiv.

Föreläsningen sker i föreläsningssalen på plan 3 i Arkivcentrum Uppsala. Adress: von Kraemers allé 19. Ingen föranmälan behövs. Fri entré.

Föreläsningsserien på Arkivcentrum Uppsala är ett samarbete mellan Riksarkivet i Uppsala, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Medicinhistoriska museet och Institutet för språk och folkminnen.

Tid och plats
Tis 30 aug 2022

Kl: 17:30

Uppsala


Arrangör: Riksarkivet Uppsala
Se alla arrangemang