Sanatoriet som konstnärlig arena

Nationalföreningen mot tuberkulos drev på utvecklingen av nya sanatorier i början av 1900-talet. Kerstin Hulter Åsberg berättar om hur patienter levde på sanatoriet.

Spridningen av tuberkulos ökade under 1800-talet. År 1904 bildades Nationalföreningen mot tuberkulos som drev på utvecklingen av nya sanatorier, stora som små. Eftersom det inte fanns någon botande behandling ville man stärka kroppens eget försvar genom frisk luft, riklig näringstillförsel, vila och promenader. Patienterna, som skulle tillbringa månader och år tillsammans isolerade från omvärlden, behövde ett fungerande socialt och kulturellt liv. Det är om detta liv som föredraget handlar.

Kerstin Hulter Åsberg är överläkare, docent i internmedicin, ledamot i Stiftelsen för Medicinhistoriska museet i Uppsala samt ledamot i Sektionen för Medicinens historia i Svenska Läkaresällskapet.

Föreläsningen sker i föreläsningssalen på plan 3 i Arkivcentrum Uppsala. Adress: von Kraemers allé 19. Ingen föranmälan behövs. Fri entré.

Föreläsningsserien på Arkivcentrum Uppsala är ett samarbete mellan Riksarkivet i Uppsala, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Medicinhistoriska museet och Institutet för språk och folkminnen.

Tid och plats
Tis 22 nov 2022

Kl: 17:30

Uppsala


Arrangör: Riksarkivet Uppsala
Se alla arrangemang