Arkivens dag – Göteborg

Fira Arkivens dag med Riksarkivet i Göteborg.

Välkommen till Arkivens dag i Göteborg. Kom och lyssna på ett föredrag om den nya boken "Filmens Göteborg”.

Boksläpp: Filmens Göteborg

Boksomslag Filmens Göteborg 

Filmer i arkiv och museisamlingar utgör ett unikt och till stora delar outnyttjat kulturarv och historiskt källmaterial. Utifrån olika perspektiv och kompetenser innehåller boken “Filmens Göteborg” beskrivningar, fördjupningar och exempel från ett samverkande forskningsprojekt och förmedlar filmens roll i förståelse för lokal identitet, historia och kulturarv.

Bland de filmhistoriska exempel som lyfts fram finns en filmdokumentation av bygget av Älvsborgsbron på 1960-talet, journalfilmer från 1900-talets första decennier, filmer som uppmärksammar Göteborgs betydelsefulla medicinhistoria och en dokumentär om Östra Nordstan före rivningarna på 1960-talet.

Vid boksläppet deltar samtliga bokens medförfattare: Mats Jönsson, Göteborgs universitet, Marie Hellervik, Göteborgs stadsmuseum, Lisa Sputnes Mouwitz, Medicinhistoriska museet, Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet i Göteborg, Fiffi Myström, Värmlands museum, Erik Florin Persson, Göteborgs universitet och Kristina de Rooij, Göteborgs universitet.

OBS Obligatorisk anmälan - du anmäler dig genom att skicka ditt namn till bokning.gla@riksarkivet.se.

"Filmens Göteborg" finns till försäljning här


 

Tid och plats
Lör 13 nov 2021

Kl: 14:00 - 15:00

Göteborg
Hörsalen, Arkivgatan 9


Arrangör: Riksarkivet Göteborg
Se alla arrangemang