200 år av förändringar i Skånes vegetation och flora – i ljuset av samlingar och arkiv

Biolog Torbjörn Tyler berättar om hur Skånes växtvärld förändrats och vilka miljöförändringar som återspeglas i enskilda växtarters uppgång eller fall.

Baserat på forskning med utgångspunkt i historiska och mer moderna data från olika samlingar och arkiv berättar biolog Torbjörn Tyler om hur Skånes växtvärld förändrats och vilka miljöförändringar som återspeglas i enskilda växtarters uppgång eller fall.

Hösten 2021 är vår plan att erbjuda onsdagscaféer på plats på Arkivcentrum Syd. Vi har dock beredskap att ställa om till digitala föredrag om smittläget förvärras.

Se mer information här: http://arkivcentrumsyd.se/onsdagscafe 

Tid och plats
Ons 15 dec 2021

Kl: 15:00

Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Riksarkivet Lund
Se alla arrangemang