Minnesurnan i Betlehems mur – och andra tidskapslar i Skånes Arkivförbunds samlingar

Vi berättar om de arkivfynd som upptäcktes i samband med att EFS-kyrkan i Landskrona revs år 1987.

I samband med att EFS-kyrkan i Landskrona revs 1987 uppmärksammandes på att det fanns en notering på ritningarna från byggåret 1895. Noteringen gällde en inmurad glasurna. När byggnaden revs togs glasurnan om hand av ordförande för EFS Missionsförening i Landskrona. Vi får veta mer om denna under många år dolda tidskapsel samt om skrinet i Taborkyrkans grund som, efter att ha upptäckts, har bevarats i Skånes Arkivförbunds samlingar.

Hösten 2021 är vår plan att erbjuda onsdagscaféer på plats på Arkivcentrum Syd. Vi har dock beredskap att ställa om till digitala föredrag om smittläget förvärras.

Se mer information här: http://arkivcentrumsyd.se/onsdagscafe

 

 

Tid och plats
Ons 01 dec 2021

Kl: 15:00

Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Riksarkivet Lund
Se alla arrangemang