Det rena landet - exemplet Jämtland

Digitalt föredrag med Mia Fahlgren om 1900-talets syn på hygien, sundhet och renhet i Sverige, med fokus på Jämtland och Härjedalen.

I början av 1900-talet förändrades synen på och kunskapen om hygien, sundhet och renhet i Sverige. Vid 1920- och 30-talet fanns tanken om att ”Lortsverige” skulle skrubbas bort och kvar skulle ett friskt, sunt och rent folk vara. På vilka sätt tog detta sig uttryck i Jämtland och Härjedalen? Vad gjorde man? Vilka idéer och tankar låg bakom? Vilken lort var det egentligen som skulle skuras bort?

Arrangemanget genomförs digitalt, i samarbete med Arkivet i Östersund. Mer information hittar du på https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/

Medverkande: Mia Fahlgren, Föreningsarkivet i Jämtlands län

 

Tid och plats
Tors 18 nov 2021

Kl: 13:00
Arrangör: Digitalt arrangemang
Se alla arrangemang