Arkeologi i Oviksfjällen

Digitalt föredrag med Annabell Rahm, Jamtli om arkeologi och fornminnesinventering i Oviksfjällen.

Sommaren 2017 var Jamtlis arkeologer på plats i Oviksfjällen för att fornminnesinventera. Inom området som valdes ut finns lämningar efter bland annat stenåldersboplatser, renskötsel och fäbodbruk. Men hur går en fornminnesinventering egentligen till? Och varför behövs det? Vi berättar mer och förklarar hur man kan göra ett landskap levande med hjälp av arkeologi.

Arrangemanget genomförs digitalt, i samarbete med Arkivet i Östersund. Mer information hittar du på https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/

Medverkande: Annabell Rahm, Jamtli

 

Tid och plats
Tors 28 okt 2021

Kl: 13:00

Digitalt
Digitalt


Arrangör: Digitalt
Se alla arrangemang