Kvinnor i Saepmie

Digitalt föredrag om sydsamiska kvinnor med Ewa Ljungdahl, Gaaltije.

Samiska kvinnor har sällan lämnat några varaktiga avtryck efter sig i historieböckerna. Därför är det angeläget att låta kvinnorna träda fram. Idag får du höra några berättelser om sydsamiska kvinnor med helt olika livsöden.

Arrangemanget genomförs digitalt, i samarbete med Arkivet i Östersund. Mer information hittar du på https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/

Medverkande: Ewa Ljungdahl, Gaaltije

Tid och plats
Tors 14 okt 2021

Kl: 13:00

Digitalt
Digitalt


Arrangör: Digitalt
Se alla arrangemang