På grund av corona­pandemin erbjuder vi främst digitala arrangemang.
Håll utkik efter vad som är på gång på din ort.

Eva Wigström

Vårens första digitala onsdagscafé handlar om folkminnen.

Eva Wigström från Råga Hörstad var pionjär i Skåne när hon samlande in folkminnen, sagor och sägner under 1800-talets två sista decennier. Hon gick till fots långa sträckor för att träffa traditionsbärare på landsbygden. De berättelser hon fick höra skrev hon ned och flera samlingar med insamlade folkminnen publicerades, något som sedan inspirerade andra som till exempel Folklivsarkivets grundare Carl Wilhelm von Sydow. Eva Wigström var också engagerad i folkbildningsfrågor och då i synnerhet kvinnors möjlighet till utbildning och hon var med och startade en folkhögskola för kvinnor. I föredraget, av Karin Gustavsson, chef för Folklivsarkivet, får vi veta mer om Eva Wigström och det arv som hon lämnade efter sig.

Ett tecknat porträtt av en kvinna 

Tid och plats
Ons 24 feb 2021

Kl: 15:00

Online
http://arkivcenturmsyd.se/onsdagscafe


Arrangör: Riksarkivet Lund
Se alla arrangemang