På grund av corona­pandemin erbjuder vi främst digitala arrangemang.
Håll utkik efter vad som är på gång på din ort.

Konflikt om skogar och myrar!På 1750-talet startade en mycket omvälvande process i Jämtland, avvittringen. Kronan ville skilja sin mark från byarnas skatteskog för att fler nybyggen skulle kunna tas upp. Bönderna protesterade kraftigt. Avvittringsprotokollen från denna process ger en unik inblick i böndernas villkor och konflikterna om den viktiga myrslåttern.
Medverkande: Mats Göransson

Tid och plats
Tors 18 mar 2021

Kl: 13:00

Online
https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/


Arrangör: Riksarkivet Östersund
Se alla arrangemang