För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Onsdagscafé - Ekekullens skioptikonplåtar och Hellgrens arkiv, från soptipp till släktträd…

INSTÄLLT Om digitalisering av två fotografisamlingar

På 1960-talet gjordes ett fynd på Gullberna soptipp utanför Karlskrona.
Fyndet gjordes av en ren slump och utgjorde en samling av 35 stycken skioptikonplåtar i gott skick. Plåtarna blev liggande i upphittarnas hem fram
till för några år sedan då de lämnades in till Blekingearkivet. På en del
finns text skriven och med hjälp av denna har byggnader, motiv och två
familjer kunnat kartläggas. Bilderna är från början av 1900-talet och fram
till cirka 1920. Blekingearkivet har också digitaliserat 900 glasplåtar tagna
av vägarbetare Sven Hellgren. Efter digitaliseringen har bilderna publicerats på blekinge.topotek.se och med hjälp av denna plattform samlas nu
information och historia in som annars hade fallit i glömska. Det unika med
den Hellgrenska samlingen är att fotograferingen har skett på ett begränsat geografiskt område
och återspeglar 1920-talets liv på Listerlandet.
Föreläser gör Joakim Larnö och Per Frödholm från Blekingearkivet.

Hämta biljetter i receptionen samma dag.

Kaffe med dopp serveras från kl. 14.30.

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 15 apr 2020

Kl: 15:00 - 16:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20
Inställd


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang