För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Nybyggestiden 1750-1850

INSTÄLLT

Under denna tid tillkom flera hundra nya byar på
kronans mark runt om i länet. Vi går igenom vilka
handlingar som finns rörande dessa nybyggen och
även om den avvittring som pågick parallellt, och
som utmynnade i att alla byar fick sina byskogar
bestämda.

 

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Ons 01 apr 2020

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund
Inställd


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang