För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till och med den 15 april. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Mikrohistoria - att förstå historia utifrån de enskilda människornas horisontTomas Berglund, Mittuniversitetet, håller en föreläsning om hur historiens stora förändringsprocesser som till exempel avträdandet av Finland, Unionen med Norge och 1800-talets väckelserörelser kan förstås utifrån Lars Johan ”Lorentz” Buchts horisont.
Bucht var mellan 1838 och 1848 verksam som Kronolänsman i Överluleå. Meningsskiljaktigheter och anklagelser om försummelse i tjänsten ledde till suspendering och hot om lagsökning. Han beslutade att ge sig av i landsflykt för att finna en ny bas för sin familj. År 1852 avled han i Kautokeinoupproret. Med fokus på de sista fyra levnadsåren kan vi få perspektiv på hur hans beslut och val i vardagen avspeglar och ger förståelse för det genomslag som de stora historiska händelsernas vingslag fick i vardagslivet. Hur människors tolknings- och förståelsehorisonter förskjuts.

Plats: Landsarkivet, Rosenbäcksallén

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Tis 05 maj 2020

Kl: 18:00

Landsarkivet i Härnösand


Arrangör: Landsarkivet i Härnösand
Se alla arrangemang