För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Onsdagscafé - Kvinnokraft och hantverksskicklighet

Årets första onsdagscafé handlar om konstahantverkspionjären Lilli Zickerman.

En av hemslöjdsrörelsens verkliga pionjärer i Sverige var En äldre kvinna i svart lång klänning sitter vid en spinnrock
Lilli Zickerman. År 1899 tog hon initiativ till Föreningen
för Svensk Hemslöjd med Prins Eugen som ordförande.
I nästan 40 år for Lilli land och rike runt som entusiastisk
inspiratör och hon genomförde samtidigt en helt
unik inventering av folklig textilkonst. Under halva sitt
liv var Lilli bosatt i Vittsjö i norra Skåne. Där bosatte sig
snart också en rad andra spännande konstnärer och
hantverkare, till exempel Märta Måås Fjetterström.
Detta är berättelsen om Lilli Zickermans och några av
de andra konstnärssjälarnas liv och verksamhet i Vittsjö
under tidigt 1900-tal. Claes Ruderstam är pensionerad
högstadieadjunkt från Vittsjö, men högst verksam som
lokalhistoriker, föredragshållare, författare och hembygdsentusiast.

Vi serverar kaffe med dopp från kl. 14.30.

Tid och plats
Ons 22 jan 2020

Kl: 15:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang