Byggnadshistoria i länetAxplock ur Jämtland och Härjedalens byggnadshistoria -  från kyrka till slåtterlada. 1:e antikvarie Björn Olofsson berättar om Jamtlis antikvariska verksamhet och om kulturarvet ur ett byggnadshistoriskt perspektiv.

 

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Ons 26 feb 2020

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang