För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Topoteket

Presentation av bilddelningsresursen Topotek Jämtland.

Lär dig att arkivera dina egna bilder, och var med och gör din del av Jämtlands läns historia tillgänglig för allmänheten med hjälp av det digitala bildarkivet Topotek Jämtlands län. Vi lär dig hur du kan söka efter andras bilder och dela med dig av dina egna på webbplatsen jamtland.topotek.se.

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tis 21 jan 2020

Kl: 18:30

Landsarkivet i Östersund


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang