För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Skillingtrycken berättarSkillingtryck var små, billiga, tryckta häften med visor. Visorna handlade vanligtvis om aktuella händelser, ofta hemska brott. En del av skillingtrycken byggde på verkliga händelser och det är tre av dessa berättelser som står i centrum för föreläsningen, nämligen ”Den gruvlige kniven i Delsbo”, ”Umeåmordet” och ”Medlemordet”. Kom och lyssna på visorna och berättelserna bakom!

Ett dokument och ett fotografi 

Kontakt för arrangemanget
Mona Bergman
Tid och plats
Tis 26 nov 2019

Kl: 18:00

Landsarkivet i Härnösand
Mittnorden


Arrangör: Landsarkivet i Härnösand
Se alla arrangemang