För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Vadstena hospital

En arkivdykning

Under 2019 har Landsarkivet i Vadstena prioriterat att göra
hospitalets 120 hyllmeter arkivhandlingar mer tillgängliga.
Arkivarie Anna Eklundh Jonsson berättar om vad arkivet
innehåller och hur du genom brev, journaler, spisordningar,
fotografier, kartor och ritningar kan få veta mer om de verksamheter,
byggnader och människor som präglat Vadstena
genom fem århundranden.

Kontakt för arrangemanget
Andreas Wallgård
Tid och plats
Ons 11 dec 2019

Kl: 15:00 - 16:00

Landsarkivet i Vadstena


Arrangör: Landsarkivet i Vadstena
Se alla arrangemang