Och moderns oförvitliga klemande

Om Malmö hospital

Vi fortsätter att uppmärksamma att Vadstena under året firar
500 år som vårdstad och vi inleder med att blicka söderut.
Petra Nyberg från Landsarkivet i Lund låter oss möta några
patienter som vistades på Malmö hospital under 1800-talet.
Genom dessa människoöden berättar hon om både sjukhusets
historia och den psykiatriska vårdens framväxt i Sverige.

Kontakt för arrangemanget
Andreas Wallgård
Tid och plats
Ons 16 okt 2019

Kl: 15:00 - 16:00

Landsarkivet i Vadstena


Arrangör: Landsarkivet i Vadstena
Se alla arrangemang