After work - Från Sveriges landstormskvinnor till LottakårenI år fyller den svenska lottakåren 90 år! Lottakåren kom till efter inspiration av den finska Lotta Svärd-rörelsen och är en helt kvinnlig organisation som levt och verkat för Sveriges bästa i fred och kriser. Under beredskapsåren hade man över 110 000 medlemmar.

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tors 10 okt 2019

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund
Jamtli, Rentzhogsalen


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang