Elisabeth Hedborg 1.jpg

Öppen föreläsning - Våra okända gäster från Sovjet

Om de sovjetryska flyktingarna i Sverige 1942-45

Berättelserna om dessa män har varit okända i över sjuttio år. Under krigsåren rådde publiceringsförbud om detta ämne och den första stora hemtransporten var en topphemlig operation.  Även i Sovjetunionen förtegs återvändarnas öden länge. Vid återkomsten behandlades de som fiendesoldater, de förhördes och skickades till tvångsarbete eller straffbataljoner. Många dog av svält och sjukdomar. De som lyckades återvända hem betraktades länge med stor misstänksamhet och hölls under många år under uppsikt av KGB. De fick full rehabilitering så sent som 1995.

Elisabeth Hedborg har tidigare arbetat som korrespondent för SR och SVT. 1979 blev hon televisionens första kvinnliga utlandskorrespondent, placerad i Rom. Hon har emellertid främst gjort sig känd genom sin rapportering från Moskva. För sin bevakning av Gorbatjovs omvälvande förändringspolitik -  ”perestrojka” -  belönades hon med Stora journalistpriset 1988.

Kontakt för arrangemanget
Karin Borgkvist Ljung
Tid och plats
Tis 01 okt 2019

Kl: 17:30 - 18:30

Marieberg i Stockholm
Föreläsningssalen


Arrangör: Marieberg i Stockholm
Målgrupp: Allmänhet
Se alla arrangemang