Källor till Invandringens historia 1840-2000I arkiven finns mycket information om invandrare, flyktingar och andra utlänningar i Sverige.

De flesta är vanliga människor, några är Nobelpristagare.
Här ger Lars Hallberg exempel ur det omfattande arkivmaterialet från 1800-talets mitt och framåt.
Lars Hallberg har arbetat på Riksarkivet som 1:e arkivarie sedan 1977.

Affisch (pdf)

Kontakt för arrangemanget
Kristina Nyberg
Tid och plats
Tis 24 sep 2019

Kl: 18:00

Landsarkivet i Uppsala


Arrangör: Landsarkivet i Uppsala
Se alla arrangemang