För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Onsdagscafé - DialektkartanI Institutet för språk och folkminnens samlingar finns ca 25 000 timmars
inspelat tal. Med inspelningarna ville man inte bara dokumentera dialekter
utan de var också en del av arkivens kulturhistoriskt inriktade insamlingsverksamhet.
Människorna som intervjuades ombads ofta berätta om ämnen
som intresserade tidens folklivs- och folkminnesforskare.
Sedan 1990-talet pågår digitalisering av det omfattande materialet.
Tanken är, förutom att säkra de äldre inspelningarna, att tillgängliggöra materialet
via internet. Institutet har valt att presentera dialektinspelningarna med hjälp av
en karta; Dialektkartan. Lena Wenner, forskningsarkivarie, kommer
att presentera projektet med fokus på etik och metoder för digitalt tillgängliggörande. Hon kommer också att visa
hur Dialektkartan ser ut och vilka sökningar som kan göras.

Vi bjuder på kaffe med dopp från kl. 14.30.

Biljetter hämtas i receptionen samma dag.

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 27 nov 2019

Kl: 15:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang