Temakväll om Sankt Lars sjukhus

Regionarkivet arrangerar temakväll med föredrag och visning av arkivmaterial.

Regionarkivet anordnar en temakväll om S:t Lars sjukhus. Under kvällen hålls
det föredrag av barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson samt Malin
Appelquist, forskare och specialistläkare i psykiatri. I anslutning till föredragen
kommer även arkivmaterial från S:t Lars att ställas ut.

Tid och plats
Tors 10 okt 2019

Kl: 18:00 - 20:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang