Ulrika Eleonora.jpg

Ulrika Eleonora - makten och den nya adeln

I höstens första forskarföredrag i Marieberg belyser Joakim Scherp och Charlotta Forss den dramatiska period då det karolinska enväldet avlöstes av frihetstidens ständervälde.

Efter Karl XII:s död 1718 bestegs den svenska tronen av hans syster Ulrika Eleonora. Under sin korta regeringstid utdelade hon ett mycket stort antal adelskap. Så många som 182 personer fick under loppet av tolv månader adlig värdighet för sig och sina efterkommande. I föredragshållarnas bok Ulrika Eleonora. Makten och den nya adeln 1719–1720 (2019) söks en förklaring till massadlandet. Varför utdelades så många adelskap, vilka var de nya adelsmännen och hur gick det till när de adlades?

Joakim Scherp är fil. dr i historia och forskare vid Stockholms universitet. Charlotta Forss är fil. dr i historia, universitetslektor vid Stockholms universitet och gästforskare vid universitetet i Oxford.

Tid och plats
Ons 18 sep 2019

Kl: 15:00 - 16:30

Marieberg i Stockholm
Föreläsningssalen


Arrangör: Marieberg i Stockholm
Målgrupp: Allmänhet, Akademiska forskare
Se alla arrangemang