Fake news, fakta och forskning

Källorna för vår kunskap om omvärlden behöver diskuteras och kritiska redskap vässas. Hur vet vi att informationen vi tar del av är vad den utger sig för att vara?

Fake news, fakta och forskning
Illustration: Johan Hesselstrand

Riksarkivet firar 400 år under 2018. En imponerande ålder för en myndighet. Riksarkivet verkar i en lång tradition och med ett ansvarsfullt uppdrag att förvalta vår historia och bevara samtidens information för framtiden.
Vi lever i en tid av snabb teknisk utveckling. Nya kommunikationsformer ser ständigt dagens ljus. Nätets snabbhet ger oanade möjligheter men skapar också stora risker. Källorna för vår kunskap om omvärlden behöver diskuteras och kritiska redskap vässas. Hur vet vi att informationen vi tar del av är vad den utger sig för att vara? Välkommen till en dag om källor, källkritik, kunskapssyn, fakta och faktoider. Arrangemanget är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs, men antalet platser i salen är begränsat.

 

Program

09.30 Dörrarna öppnas, mingel i foajen

 

10.00 – 10.15 Välkommen, introduktion till dagen
Karin Åström Iko (Riksarkivet)

 

10.15 – 11.00 Tecknad satir – ett verktyg i samtal med ungdomar
På Arbetets museum används tecknad satir och bildanalys som verktyg i samtal med ungdomar om källkritik. Genom att lära sig om de univer-sella reglerna för propaganda och att stereotyper bygger på fördomar och normer kan begrepp som faktaresistens, åsiktskorridorer, filter-bubblor och fake news diskuteras.
Carina Milde (Arbetets museum)

 

11.00 – 11.45 Det digitala arvets trovärdighet
Historien skrivs inte längre på pergament eller med skrivmaskin. Sedan lång tid är våra avtryck i historien främst digitala. Hur kan vi hålla den växande informationsmängden säker och opåverkad av tidens tand och utomstående krafter?
Magnus Geber (Riksarkivet)

 

11.45 – 13.00  Lunchpaus


13.00 – 13.45  You know it, I know it, everybody knows it - om populistisk kunskapssyn
Frågor om sanning, trovärdighet, värdering av fakta står högt upp på den globala politiska dagordningen. Ledande politiker förnekar de konventioner och verksamheter som säkerställer fakta och medier utmålas som ”folkets fiender”. Hur kan man förstå Trumps och andra ledares formuleringar som uttryck för en populistisk syn på kunskap?
Per-Anders Forstorp (Linköpings universitet)

 

13.45 – 14.30  Tidningsmakeri i en ny tid
Traditionella medier ifrågasätts och möter ny konkurrens i en tid där källorna, rösterna, kanalerna och plattformarna är fler än någonsin. Vilka är de stora utmaningarna för journalistiken idag och vad väntar i framtiden?
Nils Olauson (Östgötamedia)

 

14.30 – 15.00  Summering och reflektioner 
Karin Åström Iko (Riksarkivet) m fl

 

Medverkande
Karin Åström Iko är sedan 2016 riksarkivarie och därmed chef för Riksarkivet. Hon har tidigare bl a varit chef för Krigsarkivet och ordförande i fackförbundet DIK.

Carina Milde är konstvetare och intendent vid EWK-muséet som är en del av Arbetets museum. Hon var tidigare verksam vid Linköpings universitet.  

Magnus Geber är utredare på Riksarkivets enhet för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE) och har arbetat med elektroniska arkiv o digitalt bevarande sedan 80-talet.

Per-Anders Forstorp är biträdande professor på Institutionen för Samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet och forskar om pedagogik och politik i kunskapssamhället.

Nils Olauson är onlinechef på Östgötamedia som ger ut bl a Corren och Norrköpings tidningar. Han har en bakgrund som journalist på båda dessa tidningar.


Att hitta hit
Kåkenhus är en del av Campus Norrköping som du hittar invid strömmen bredvid Bergsbrons norra fäste. Adressen är Bredgatan 33. Ett parkeringshus finns intill. Från Norrköpings resecentrum kan man ta buss 115 (hållplats Skvallertorget) eller promenera ca 15 minuter.


Arrangemanget genomförs av Riksarkivet i samarbete med Linköpings universitet, Arbetets museum och Östgötamedia.

Kontakt för arrangemanget
Andreas Wallgård
Tid och plats
Tis 13 mar 2018

Kl: 10:00 - 15:00


Campus Norrköping, Kåkenhus, Önnesjösalen (K3)


Se alla arrangemang