Släktutredning

Steg 1/3
Släktutredningen ska visa *
Ange vilken person du behöver en släktutredning efter här
Tidigare släktutredningar

Här ska du ange diarienummer och de sökingångar som du fått från andra arkiv, så som flyttningsdatum, församling, m.m. *

Välj enhet *

Välj den enhet inom Riksarkivet som din fråga ska skickas till. Riksarkivet finns på flera platser i landet, se karta och mer information här.

Övriga upplysningar
Kontaktuppgifter
Faktureringsadress

Ange endast om faktureringsadress skiljer sig från adressen ovan.

Tillbaka till: Beställ uppgifter