Släktutredning

Steg 1/3
Person som utredningen gäller
Släktutredningen ska visa *
Övriga upplysningar
Kontaktuppgifter
Faktureringsadress

Ange endast om faktureringsadress skiljer sig från adressen ovan.

Välj avdelning *

Välj den avdelning inom Riksarkivet som din fråga ska skickas till. Riksarkivet finns på flera platser i landet, se karta och mer information här.

Tillbaka till: Beställ uppgifter