Filtrera information
Antal träffar: 294

Sökresultat

Datum
Remissvar
2017-09-19

Riksarkivets yttrande över Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas.

Yttrande över Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)


2017-09-19

Yttrande över departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anlednings av EU:s dataskyddsreform (DS 2017:40)

Riksarkivet har inget att erinra mot förslagen och har inga övriga synpunkter.

Yttrande över ändringar i vissa författningar inom FInansdepartementets ansvarsområde


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Nationell läkemedelslista (SOU 2017:23)

Riksarkivet har den 3 april lämnat synpunkter på remissen Nationell läkemedelslista (SOU 2017:23)

Riksarkivets yttrande över Nationell läkemedelslista Ds 2016:44


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecllingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Riksarkivet lämnade 14 juni sina synpunkter på Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8). Synpunkterna gällde de regionala arkivens utvecklingsmöjligheter inom kultursamverkansmodellen, fördelning av utvecklingsbidrag, uppföljning och Stockholms läns inkorporering.

Riksarkivets yttrande över remiss om Kultursamverkansmodellen


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

Riksarkivet har den 24 april lämnat synpunkter på promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet.

Riksarkivets yttrande över remissen Tekniska sensorsystem


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas i promemorian.

Yttrande Regionalt utvecklingsansvar.pdf


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Brottsdatalag (SOU 2017:29)

Riksarkivet har yttrat sig över remissen Brottsdatalag (SOU 2017:29).

Yttrande_Brottsdatalag.pdf


2017-06-22

Riksarkivets yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på remissen av delbetänkandet i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)


2017-02-20

Riksarkivets yttrande över Rapport om hur Sverige genomför Årshuskonventionen

Riksarkivet har inget att erinra mot innehållet i rapporten och har heller inga synpunkter i övrigt att lämna.

Yttrande över rapport om hur SVerige genomför Århuskonventionen


2017-02-13

Riksarkivets yttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade Mediegrundlagar (SOU 2016:58)

Riksarkivet har den 12 december överlämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet . Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har inget att invända mot förslaget.

Yttrande över Mediegrundlagskommittén betänkande Ändrade mediegrundlagar SOU 2016:58


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander