Filtrera information
Antal träffar: 295

Sökresultat

Datum
Remissvar
2003-10-24

Formel

- Formkrav och elektronisk kommunikation (Ds 2003:29) Ert dnr Fi 2003/2588

remissvar-03-10-24.pdf


2003-10-08

Adoptionsutredningens betänkande Adoption

– till vilket pris? (SOU 2003:49) Ert dnr S2003/5603/ST

remissvar-03-10-08.pdf


2003-09-18

Upphovsrätten i informationssamhället

– genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. (Ds2003:35)

remissvar-03-09-18.pdf


2003-09-04

Underrättelsedatautredningens betänkande (SOU 2003:34)

Försvarets underrrättelseverksamhet och säkerhetstjänst Fö2003/991/RS

remissvar-03-09-04.pdf


2003-08-28

Promemorian Överskottsinformation (Ds 2003:13)

Riksarkivet begränsar sitt yttrande till frågor inom verkets ansvarsområde. Ert dnr Ju 2003/2828/Å

remissvar-03-08-28-ju.pdf


2003-08-28

Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97)

Ert dnr Ju 2002/8074/L6

remissvar-03-08-28-sou.pdf


2003-03-21

En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Departementspromemorian (Ds 2002:60)

remissvar-03-03-21.pdf


2003-02-25

Betänkandet SOU 2002:78 Arkiv för alla - nu och i framtiden

Riksarkivet konstaterar att utredningen på många punkter präglas av brist på helhetsperspektiv och balans, vilket inte kunnat undgå att få konsekvenser för utredarens tolkning och konkreta förslag. Ert dnr Ku2002/2145/Ka

remissvar-03-02-25.pdf


2002-11-25

Promemoria om behandling av personuppgifter vid Ekobrottsmyndigheten

Riksarkivet har i sak ingenting att invända mot förslaget. Ert dnr Ju2002/6933/PÅ

remissvar-02-11-25.pdf


2002-11-07

Departementspromemorian Sekretess för fotografier i offentliga register m.m. (Ds 2002:48)

Riksarkivet begränsar sitt svar till frågan om fotografier. Ert dnr Ju2002/6017/L6

remissvar-02-11-07.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander