Filtrera information
Antal träffar: 263

Sökresultat

Datum
Remissvar
2002-08-27

Remiss av rapport och förslag från rådet för Öppna Sverige Ds 2002:27

Öppna Sverige – för en öppen offentlig förvaltning Ert dnr Ju 2002/4743/F

remissvar-02-08-27-ds.pdf


2002-08-27

Remiss - Betänkandet (SOU 2002:27) Mål i mun

Förslag till handlingsprogram för Svenska språket Ert dnr Ku2002/888/Ko

remissvar-02-08-27-sou.pdf


2002-04-19

Domstolsutredningens slutbetänkande (SOU 2001:100)

Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar - En rättslig översyn Ju2002/586/DOM

remissvar-02-04-19.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander