Filtrera information
Antal träffar: 295

Sökresultat

Datum
Remissvar
2006-02-01

Riksarkivets yttrande beträffande Promemorian Hemliga tvångsmedel m.m.

under en stärkt parlamentarisk kontroll Ds 2005:53

remissvar-06-02-01-ds.pdf


2006-02-01

Riksarkivets yttrande beträffande Utkast till lagrådsremiss om föreläggande av ordningsbot

Ju2006/329

remissvar-06-02-01-ju.pdf


2006-01-23

Riksarkivets yttrande beträffande Remiss av utkast till lagrådsremiss Kvalificerad skyddsidentitet

Ert dnr Ju2003/6674/PO

remissvar-06-01-23.pdf


2006-01-13

Riksarkivets svar beträffande promemorian elektronisk ingivnig till Bolagsverket

Ert Dnr Ju2005/10549/L1

remissvar-06-01-13.pdf


2005-12-05

Riksarkivets yttrande beträffande promemorian Hemlig rumsavlyssning

Ert dnr Ju2005/9318/Å

remissvar-05-12-05.pdf


2005-09-14

Riksarkivets svar beträffande promemorian Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21)

jämte promemorian 2005-06-20 med tillkommande del om användning av överskottsinformation

remissvar-05-09-14.pdf


2005-08-18

Riksarkivets yttrande beträffande Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention

om stulna eller olagligt utförda kulturföremål (SOU2005:3)

remissvar-05-08-18.pdf


2005-05-27

Riksarkivets yttrande angående Betänkandet Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (SOU 2004:106)

Ert dnr U2005/829/Kr

remissvar-05-05-27.pdf


2005-05-17

Riksarkivets svar beträffande EU:s sjunde ramprogram

för forskning och teknisk utveckling

remissvar-05-05-19.pdf


2005-03-30

Riksarkivets Omvärldsanalys

Riksarkivet skall enligt regleringsbrevet för 2004 i en särskild skrivelse senast den 1 april 2005 ”redovisa en omvärldsanalys och därvid göra en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom arkivområdet”.

remissvar-05-03-30.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander