Filtrera information
Antal träffar: 268

Sökresultat

Datum
Remissvar
2006-05-18

Riksarkivets yttrande beträffande "Försvar i förvar"

En utredning om det kalla krigets kulturarv och Sveriges gömda museer". Ert dnr U2005/8107/Kr

remissvar-06-05-18.pdf


2006-04-07

Riksarkivets yttrande betr. Betänkandet Avidentifiera jobbansökningar

- en metod för mångfald Fi 2006/227

remissvar-06-04-07.pdf


2006-02-22

Riksarkivets yttrande beträffande Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Ert dnr Fö2003/991/RS

remissvar-06-02-22.pdf


2006-02-01

Riksarkivets yttrande beträffande Promemorian Hemliga tvångsmedel m.m.

under en stärkt parlamentarisk kontroll Ds 2005:53

remissvar-06-02-01-ds.pdf


2006-02-01

Riksarkivets yttrande beträffande Utkast till lagrådsremiss om föreläggande av ordningsbot

Ju2006/329

remissvar-06-02-01-ju.pdf


2006-01-23

Riksarkivets yttrande beträffande Remiss av utkast till lagrådsremiss Kvalificerad skyddsidentitet

Ert dnr Ju2003/6674/PO

remissvar-06-01-23.pdf


2006-01-13

Riksarkivets svar beträffande promemorian elektronisk ingivnig till Bolagsverket

Ert Dnr Ju2005/10549/L1

remissvar-06-01-13.pdf


2005-12-05

Riksarkivets yttrande beträffande promemorian Hemlig rumsavlyssning

Ert dnr Ju2005/9318/Å

remissvar-05-12-05.pdf


2005-09-14

Riksarkivets svar beträffande promemorian Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21)

jämte promemorian 2005-06-20 med tillkommande del om användning av överskottsinformation

remissvar-05-09-14.pdf


2005-08-18

Riksarkivets yttrande beträffande Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention

om stulna eller olagligt utförda kulturföremål (SOU2005:3)

remissvar-05-08-18.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander