Filtrera information
Antal träffar: 332

Sökresultat

Datum
Remissvar
2024-01-29

Riksarkivets yttrande över Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Riksarkivets yttrande över Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Riksarkivets yttrande över Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)


2023-12-22

Riksarkivets yttrande över betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

Riksarkivets yttrande över betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

Riksarkivets yttrande över betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen


2023-11-27

Riksarkivets yttrande över delbetänkandet Signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet - frågor med anledning av Europadomstolens dom

Riksarkivets yttrande över delbetänkandet Signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet - frågor med anledning av Europadomstolens dom

Riksarkivets yttrande över delbetänkandet Signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet - frågor med anledning av Europadomstolens dom


2023-11-14

Riksarkivets yttrande över promemorian En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling

Riksarkivets yttrande över promemorian En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling

Riksarkivets yttrande över promemorian En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling


2023-10-30

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn


2023-10-09

Riksarkivets yttrande över betänkandet Biometri - för en effektivare brottsbekämpning

Riksarkivets har lämnat synpunkter på betänkandet Biometri - för en effektivare brottsbekämpning

Riksarkivets yttrande över betänkandet Biometri - för en effektivare brottsbekämpning


2023-09-04

Riksarkivets yttrande över promemorian Uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet samt stärkt skydd för enskildas uppgifter i Adoptionskommissionens verksamhet

Riksarkivets yttrande över promemorian Uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet samt stärkt skydd för enskildas uppgifter i Adoptionskommissionens verksamhet

Riksarkivets yttrande över promemorian Uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet samt stärkt skydd för enskildas uppgifter i Adoptionskommissionens verksamhet


2023-08-30

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian En registerlag för Inspektionen för socialförsäkring

Riksarkivet har synpunkter på promemorians förslag beträffande återkallat samtycke.

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian En registerlag för Inspektionen för socialförsäkring


2023-08-21

Yttrande över promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Yttrande över promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång


2023-03-27

Riksarkivets yttrande över promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Riksarkivets har lämnat synpunkter över promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser om behovet av rättslig reglering vad gäller personuppgiftsbehandling för forskningsändamål men även om arkivering och gallring.

Riksarkivets yttrande över promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser