Till sökformuläret för RA-MS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2008:31) om utförande av arkivlokal för korttidsförvaring hos Bolagsverket

Nummer / Serie
2010:53 / RA-MS
Grundförfattning
2008:31
Status
Upphävd
Ladda hem
Myndighet
Bolagsverket
Riksarkivets diarienummer
RA 231-2010/1195
Handlingar
Bemyndigande
11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler
Anmärkningar
Beslutsdatum
2010-09-21
Dag för ikraftträdande
2010-10-01
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Arkivbildare
Bolagsverket
Övriga dokument

Till sökformuläret för RA-MS

I Riksarkivets myndighetsspecifika föreskriftsserie finns föreskrifter och förvaltningsbeslut om arkivhantering såsom gallring, bevarande, återlämnande, införlivande, utlån men även om undantag från vissa av de generella föreskrifterna (RA-FS).

För vilka gäller föreskrifterna?

De myndighetsspecifika föreskrifterna (RA-MS) gäller oftast för en specifik statlig myndighet eller organisation som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt. I en del fall kan de dock omfatta ett flertal specifika myndigheter eller enskilda organisationer. I en del fall kan de dock omfatta flera myndigheter eller enskilda organisationer.

Vad kan sökas fram i databasen?

Databasen innehåller samtliga aktuella och giltiga myndighetsspecifika föreskrifter och förvaltningsbeslut (RA-MS) men det går även att söka på upphävda föreskrifter och inaktuella beslut.

Databasen innehåller även Riksarkivets gallringsbeslut som var motsvarigheten till föreskriftsserien RA-MS under perioden 1962–1991-06-30. Du kan även söka fram Krigsarkivets föreskrifter och förvaltningsbeslut (KrA-MS) som utfärdades mellan 1993-01-01–1995-06-30, innan man blev en del av Riksarkivet.

Läs mer om RA-MS