Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler

Nummer
1996:2
Grundförfattning
1994:6
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11§ arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
1996-03-25
Dag för ikraftträdande
1996-05-01
Diarienummer
Anmärkningar
Se RA-FS 1994:6
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling RA-FS 1996:2 Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) omplanering, utförande och drift av arkivlokaler; beslutade den 25 mars 1996. Med stöd av 11 § arkivförordningen (1991:446) beslutar Riksarkivet att punkt 3. i övergångsbestämmelserna i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler skall ha följande lydelse. 3. Om en befintlig arkivlokal inte uppfyller kraven i denna författning skall bristerna åtgärdas före utgången av 1999. Om bristema inte går att åtgärda skall arkivet flyttas till en arkivlokal som uppfyller kraven. För befintliga arkivlokaler hos arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut inom länsarbetsnämnderna, vilka används för förvaring av sökandedossiéer, skall brister avseende reglerna i 10 kap. 8 § åtgärdas före utgången av 2004. Denna författning träder ikraft den 1 maj 1996. ERIK NORBERG Britt-Marie Östholm

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är tillförordnande chefsjuristen Désirée Veschetti.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.