Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:12) om återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter under Försvarsdepartementet

Nummer
1994:4
Grundförfattning
1994:4
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
12§ 1 st arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
1994-09-05
Dag för ikraftträdande
1994-10-01
Diarienummer
Anmärkningar
Fr.o.m. den 1 juli 1993 gäller Krigsarkivets föreskrifter om gallring kun- gjorda i Försvarets författningssarnling 1993:21
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling RA-FS 1994:4 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:12) om återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter under Försvarsdepartementet; beslutade den 5 september 1994. Med stöd av 12 § 1 st arkivförordningen (SFS 1991:446) foreskriver Riksarkivet, efter samråd med Krigsarkivet, att Riksarkivets föreskrifter om återlämnande eller gallring av vissa ansokningshandlingar hos myndigheter under Försvarsdepartementet, RA-FS 1991:12, upphör att gälla (RA dnr 34-4054-93). __________________ 1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1994. 2. Fr.o.m. den 1 juli 1993 gäller Krigsarkivets föreskrifter om gallring kun- gjorda i Försvarets författningssarnling 1993:21. CLAES GRÄNSTRÖM Eric De Groat

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.